Permanent ordning for medicinsk cannabis

Permanent ordning for medicinsk cannabis

D. 1. januar 2022, blev den danske forsøgsordning med medicinsk cannabis forlænget med 4 år for danske patienter og gjort permanent for virksomheder. Det er Medicinsk Cannabis Industris (MCI) ønske og anbefaling, at ordningen for patienter også gøres permanent.

Udgangspunktet for en udleveringsordning for medicinsk cannabis er, at der findes patienter med et udækket behov for behandling. Uden adgang til lovlig, lægeordineret medicinsk cannabis er disse patienter henvist til det illegale marked. En fremadrettet ordning har som sit vigtigste formål at sikre patienterne adgang til behandling, såfremt de har indikation herfor. Ved at gøre ordningen for udlevering af medicinsk cannabis permanent vil Folketinget skabe en afgørende tryghed for patienterne. En permanent ordning vil også skabe en vigtig afklaring for såvel de behandlende læger som den medicinske cannabisindustri. Alle kan se fremad. Den terapeutiske infrastruktur på området, f.eks. i form af en klinisk behandlingsvejledning, kan komme på plads. Og virksomhederne kan planlægge og investere langsigtet i f.eks. produktionsfaciliteter, forskning og nye medarbejdere.

MCI har følgende anbefalinger til en justering af den eksisterende forsøgsordning:

Tag udgangspunkt i patienternes behov

For rigtig mange patienter er medicinsk cannabis en sidste udvej. Deres tidligere behandling har været utilstrækkelig eller forbundet med uacceptable bivirkninger. Derfor bør patienter, der har indikation for behandling med medicinsk cannabis, have krav på behandling. Hvis lægen ikke selv vil ordinere, skal han eller hun finde en løsning for patienten, f.eks. via henvisning. For MCI er det i den forbindelse vigtigt, at behandling ikke kun er for de borgere, der kan betale for en privat konsultation.

Hjælp lægerne med at hjælpe deres patienter

Forsøgsordningen har været kendetegnet ved, at lægerne ikke har fået nogen hjælp til at understøtte deres ordination af medicinsk cannabis. Samtidig er lægen blevet holdt personligt ansvarlig for en behandling, han eller hun ikke kan forventes at have stor viden om eller erfaring med. Derfor bør man politisk prioritere dialogen med lægerne, sætte sig ind i deres juridiske stilling og bistå dem i patientarbejdet bl.a. ved at tilbyde en åben protokol, som deres behandling kan tage afsæt i. Det vil gøre en forskel for patienternes adgang til behandling, hvis lægen:

  • Sikres adgang til en national klinisk vejledning for behandling med medicinsk cannabis.
  • Sikres adgang til et digitalt system, der effektivt kan hjælpe med at monitorere den enkelte patientog indsamle behandlingsdata i bl.a. forskningsøjemed.
  • Sikres adgang til kvalificeret efteruddannelse i behandling med medicinsk cannabis f.eks. organiseretvia Lægeforeningens efteruddannelse.

Adgang til behandling kræver produkter

Skal patienterne have reel adgang til behandling, kræver det, at der er terapeutisk relevante produkter at ordinere. I Danmark er kun få medicinske cannabisprodukter godkendt for nærværende. Primært importerede. Der findes terapeutisk relevante produkter, men de afventer – trods GMP-certificering – fortsat myndighedernes godkendelse. På den baggrund anbefaler MCI:

  • At Lægemiddelstyrelsen opprioriterer sagsbehandlingen af produktgodkendelser.
  • At sagsbehandlingstiderne bringes i overensstemmelse med ansøgningernes kompleksitet.
  • At Lægemiddelstyrelsen udarbejder en vejledning specifikt for ansøgninger vedr. dansk dyrketmedicinsk cannabis.

Tilskud til patienter

Tilskuddet til medicinsk cannabis adskiller sig fra de generelle medicintilskudsregler og bør derfor harmoniseres. Begrænset tilskud til medicinsk cannabis kan være en barriere for adgang til behandling og kan medføre en øget ulighed i sundheden for udsatte borgere.