MCI opfordrer til en saglig mediedækning af medicinsk cannabis

MCI opfordrer til en saglig mediedækning af medicinsk cannabis

Med reference til en artikel i det internationale tidsskrift ”Pain” har en række medier – herunder DR – citeret den danske professor Lars Arendt-Nielsen for at sige, at et nyt studie dokumenterer, at medicinsk cannabis ikke har en smertestillende effekt, men til gengæld mange bivirkninger. Problemet er, at artiklen konkluderer noget helt andet.

Medicinsk Cannabis Industri (MCI) finder DR´s dækning misforstået. I artiklen fra “Pain” står præcis det modsatte af, hvad DR-indslaget formidler, nemlig: ”The overall conclusion was that the available clinical evidence neither supports nor refutes claims of analgesic efficacy or safety for cannabinoids, cannabis, or cannabis-based medicines”.Altså, at studierne hverken kan af- eller bekræfte en smertestillende effekt af medicinsk cannabis.

MCI finder ydermere Lars Arendt-Nielsens udlægning af artiklen uheldig, da Lægeforeningen i samme indslag lægger hans udtalelser til grund for et krav om, at den danske forsøgsordning med medicinsk cannabis termineres.

Intet nyt

Efter MCI´s opfattelse er der reelt ikke noget nyt i artiklen fra ”Pain”. Marianne Hundtofte Nielsen, der er konstitueret formand for MCI, peger på, at det centrale metastudie, der henvises til i artiklen er fra maj 2020. Til gengæld falder offentliggørelsen, og den massive mediedækning, sammen med, at de politiske forhandlinger om en videreførelse af forsøgsordningen med medicinsk cannabis skal starte. 

– Det er meget problematisk, specielt fordi formidlingen af konklusionen ikke er korrekt, fastslår Marianne Hundtofte Nielsen. 

Hun finder også DR´s betoning af, at der skulle være mange og svære bivirkninger forbundet med behandling med medicinsk cannabis uheldig. Især da udsagnet kobles til den danske forsøgsordning.

– Det havde været nærliggende for DR at konsultere den evalueringsrapport, der er udarbejdet vedr. forsøgsordningen. Havde man gjort det, ville man se, at den danske Lægemiddelstyrelse, på basis af data fra ordningens første 2,5 år, konkluderer, at den ikke har ”identificeret signaler om sikkerhedsproblemer ved brug af cannabisslutprodukter omfattet af forsøgsordningen”. 

Æbler og pærer

Studiet, der henvises til i DR´s indslag, baserer sig primært på syntetisk cannabis, altså produkter, der er sammenlignelige med de cannabisprodukter, som også før forsøgsordningen kunne udleveres på recept i Danmark. Der er med andre ord ikke tale om fuldspektret medicinsk cannabis, som indgår i forsøgsordningen.

– I MCI hilser vi ny forskning på området velkommen. Vi er enige med forskerne i, at der mangler forskning i fuldspektret medicinsk cannabis. Vi håber, at en fremadrettet ordning for medicinsk cannabis, til erstatning af den eksisterende forsøgsordning, vil tilvejebringe flere data. Både i form af real world data fra patientbehandlingen og fra egentlige kliniske studier, siger Marianne Hundtofte Nielsen.

Yderligere oplysninger: Marianne Hundtofte Nielsen, formand for MCI

Pressekontakt: Alle henvendelser til Medicinsk Cannabis Industri bedes rettet til sekretariatet på telefon: +45 31 36 35 38 eller mail sekretariat@mci.dk.

Please Login to Comment.