POLITIK

Erhvervspolitik

Det europæiske marked for medicinsk cannabis rummer et stort vækstpotentiale. En rapport fra COWI anslår værdien til cirka 50 milliarder kroner i 2023. Den danske cannabisindustri har allerede i dag kapacitet til at forsyne hele Europa med GMP-certificerede produkter af høj kvalitet. Om potentialet kan udnyttes, er imidlertid ikke alene op til virksomhederne. Afgørende er også cannabisindustriens rammevilkår og dermed den samlede konkurrenceevne.
Når det gælder rammevilkårene, er det ultimativt vigtigste punkt for den danske cannabisindustri, at arbejde for de bedste rammebetingelser for de danske producenter, der sikerer højkvalitetsprodukter på lige vilkår med andre europæiske producenter. De danske producenter producerer under EU GMP, som andre tilsvarnedevirksomheder indenfor EU, hvorfor de samme vilkår bør være mulige, hvis producenterne skal være konkurrencedygtige.

LÆS MERE

Forskning i medicinsk cannabis

Intentionen med den fireårige forsøgsordning var at sikre danske patienter adgang til lovlig, lægeordineret behandling med medicinsk cannabis. Ordningen var desuden designet med sigte på at skaffe vigtig viden om anvendelsen af medicinsk cannabis – herunder om effekt og mulige bivirkninger.

LÆS MERE

Permanent ordning for medicinsk cannabis

Forsøgsordningen med medicinsk cannabis udløb ved udgangen af 2021, er nu fra 1/1-2022 blevet gjort permanent for industrien.
Medicinsk Cannabis Industri MCI) arbejder fortsat for at opnå de bedste rammebetingelser for de danske producenter af medicinsk cannabis.

LÆS MERE