BLIV MEDLEM

Alle producenter, der af Lægemiddelstyrelsen har tilladelse til fremstilling af cannabisbulk under forsøgsordningen for medicinsk cannabis, kan optages som A-medlemmer med 1 stemme og valgbarhed til bestyrelsen. Dog kan medlemmerne kun stemme om emner svarende til den del af ordningen, som de har opnået godkendelse til af Lægemiddelstyrelsen.

Alle producenter, der er optaget af Lægemiddelstyrelsen under udviklingsordningen for medicinsk cannabis kan optages som B-medlemmer med 1 stemme. Dog kan medlemmerne kun stemme om emner svarende til den del af ordningen, som de har opnået godkendelse til af Lægemiddelstyrelsen.

Leverandører og andre interessenter i branchen for medicinsk cannabis kan optages som C-medlemmer uden stemmeret.

Kontingentet fastsættes årligt på foreningens generalforsamling.

Et nyt medlem kan optages ved behandling på førstkommende generalforsamling eller ved skriftlig rundspørge blandt samtlige medlemmer af foreningen, hvor der ikke er fremkommet indsigelse fra noget medlem.

Medlemskab Årligt kontingent Stemmeret Valgbar til bestyrelsen
A-medlemskab 40.000 kr. Ja Ja
B-medlemskab 20.000 kr.  Ja Nej
C-medlemskab 20.000 kr.  Nej Nej

Indmeldelsesblanket