Kategori: POLITIK

Erhvervspolitik

Det europæiske marked for medicinsk cannabis rummer et stort vækstpotentiale. En rapport fra COWI anslår værdien til cirka 50 milliarder kroner i 2023. Den danske cannabisindustri har allerede i dag kapacitet til at forsyne hele Europa med GMP-certificerede produkter af høj kvalitet. Om potentialet kan udnyttes, er imidlertid ikke alene op til virksomhederne. Afgørende er…
Read more

Forskning i medicinsk cannabis

Intentionen med den fireårige forsøgsordning var at sikre danske patienter adgang til lovlig, lægeordineret behandling med medicinsk cannabis. Ordningen var desuden designet med sigte på at skaffe vigtig viden om anvendelsen af medicinsk cannabis – herunder om effekt og mulige bivirkninger. Desværre har det kendetegnet forsøgsordningens første tre år, at mange patienter har oplevet store problemer med…
Read more

Permanent ordning for medicinsk cannabis

Forsøgsordningen med medicinsk cannabis udløber ved udgangen af 2021. De politiske forhandlinger om rammerne for den fremtidige udlevering af medicinsk cannabis forventes snart påbegyndt. Forhandlingerne tager udgangspunkt i den evaluering, som Sundhedsministeriet publicerede 30. november 2020. Det er Medicinsk Cannabis Industris (MCI) ønske og anbefaling, at ordningen gøres permanent. Udgangspunktet for en udleveringsordning for medicinsk cannabis…
Read more