Kategori: POLITIK

Erhvervspolitik

Det europæiske marked for medicinsk cannabis rummer et stort vækstpotentiale. En rapport fra COWI anslår værdien til cirka 50 milliarder kroner i 2023. Den danske cannabisindustri har allerede i dag kapacitet til at forsyne hele Europa med GMP-certificerede produkter af høj kvalitet. Om potentialet kan udnyttes, er imidlertid ikke alene op til virksomhederne. Afgørende er…
Read more

Permanent ordning for medicinsk cannabis

D. 1. januar 2022, blev den danske forsøgsordning med medicinsk cannabis forlænget med 4 år for danske patienter og gjort permanent for virksomheder. Det er Medicinsk Cannabis Industris (MCI) ønske og anbefaling, at ordningen for patienter også gøres permanent. Udgangspunktet for en udleveringsordning for medicinsk cannabis er, at der findes patienter med et udækket behov…
Read more

Forskning i medicinsk cannabis

Intentionen med den fireårige forsøgsordning var at sikre danske patienter adgang til lovlig, lægeordineret behandling med medicinsk cannabis. Ordningen var desuden designet med sigte på at skaffe vigtig viden om anvendelsen af medicinsk cannabis – herunder om effekt og mulige bivirkninger. Desværre har det kendetegnet forsøgsordningens første fire år, at mange patienter har oplevet store problemer med…
Read more